تبلیغات
پندگو: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ - سرزنش مکن
 
پندگو: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ
پند و اندرز بده، زیرا پند و اندرز به مؤمنان سود می رساند
درباره وبلاگ


بسم الله الرحمن الرحیم
از اینکه از وبلاگ ما دیدن کردید بسیار سپاسگذاریم و امیدواریم مطالبی را که روی صفحه قرار میدهیم برای شما عزیزان مفید واقع شود
این وبلاگ هیچگونه وابستگی حزبی و سیاسی ندارد و هدف آن نشر عقاید صحیح اهل سنت و جماعت می باشد

مدیر وبلاگ : ابوخالد محمدی
نظرسنجی
شما روزانه چند صفحه از قرآن را تلاوت می کنید؟چهارشنبه 29 شهریور 1391 :: نویسنده : moon
   نویسنده: دکتر محمد العریفی / ترجمه: moon

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺷﻐﻞ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ یک بنز ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﺭآﻣﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺭﻭﺯﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ در حالیکه ﺭﺍﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻃﯽ ﮐﺮﺩ، ﺧﻮﺍﺏ آﻟﻮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ سنگینی ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﺵ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻥ ﻃﺮﻑ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺩﺭ آﻥ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﻮﺩند ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﻭ می آمد، راننده ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ آﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩ، ماشین هایی ﮐﻪ ﺍﺯ آﻨﺠﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩند ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩند ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻨﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ آمد ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﮊﺍﻧﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮﺩﻧﺪ!

ﻣﺮﺩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻭﮊﺍﻧﺲ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ می آﯾﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﻭﺩ! ﺩﯾﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ! ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ زن و بچه هایش ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ؛ ﻫﻢ ﻭﻏﻢ ﺑﺮﺳﺮﺵ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻩ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ.

ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ آﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻧﺸﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ. ﻭﺍﻗﻌﺎ! ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ؟ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ کمی ﺁﻥ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ؟

یکی از آنها ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻓﺘﯽ ﺍﯾﻦ آﺧﺮ ﻭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺳﺖ، ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮﺍﺏ آﻟﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺭﺍ ﺟﺎیی ﭘﺎﺭﮎ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﺑﯿﺪﯼ!؟ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ. ﻣﺮﺩ ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻭﺯﯾﺪ ﻭ... ﻭ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ فوت کرد. ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮐﺮﺩﻥ کشتند!!! ﺍﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ:ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺳﺮﺯﻧﺶ شونده ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ...ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺣﮑﻢ ﮐﻦ.

ﻣﺮﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ اتفاقی ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﻜﻦ...نوع مطلب : داستان های پندآموز، 
برچسب ها : سرزنش مکن، عجولانه اظهار نظر نکن، خودت را جای سرزنش شونده قرار بده،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب